Η ζωή σου αλλάζει προς το καλύτερο.  

Η Προσωπική Ανάπτυξη είναι όταν κάνεις το καλύτερο που μπορείς με τις δυνατότητες και τις ικανότητες σου, ώστε να ζεις μια καλή ζωή στον κόσμο που ζεις.

Η Προσωπική Ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω της ανάδειξης και καλλιέργειας των “δεξιοτήτων ζωής” και των ‘’τομέων της ζωής’’ των ανθρώπων.

Προσωπική Ανάπτυξη και Ομαδικές Συνεδρίες 

Κάθε εβδομάδα, κατά τη διάρκεια των Ομαδικών Συνεδριών, επικεντρωνόμαστε στις ανάγκες της ομάδας μας και διαμορφώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και συναντήσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των Δεξιοτήτων και των Πτυχών της Ζωής μας. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί στην προσωπική εξέλιξη των μελών μας και ενισχύει το επίπεδο τους σε αυτούς τους τομείς.

Τομείς της Ζωής
Δεξιότητες της Ζωής